Aktualności / Jutrzenka w Bekescabie (Węgry)

07.10.2016

Jutrzenka w Bekescabie (Węgry)

 

Pobyt chóru "Jutrzenka" w Bekescsabie - Węgry

30. 09.2016. – 03.10.2016

Chór "Jutrzenka" pod dyrekcją Pani Ewy Zug, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Świerklańcu z siedzibą
w Nakle Śląskim, odbył tournee koncertowe po miejscowości Bekescaba, położonej w południowo-wschodniej
części Wielkiej Niziny Węgierskiej.
Tournee odbyło się na zaproszenie chóru im. Chopina, którego działalność rozpoczęła się 10 lat temu w Bekescabie
z inicjatywy Stowarzyszenia Kulturalnego Przyjaźni Polsko – Węgierskiej.
Chórowi towarzyszył Wójt Gminy Pan Marek Cyl, Sołtys Nakła Śl. Pan Gerard Nowak oraz  Pan Teodor Horzela - Manager Zakładu Gospodarczego "Bursa", dzięki któremu "Jutrzenka" nawiązała kontakty z chórem "Chopin".
                                                                                                            Wyjazd nastąpił w piątek 30 września b.r. w godzinach rannych, by po prawie 12 godzinach dotrzeć pod Akademik Alma Mater Hostel w Bekescabie, gdzie oczekiwali nas przedstawiciele
chóru Chopin i gdzie nastąpiło zakwaterowanie  uczestników wycieczki, po którym grupa udała się na kolację do restauracji
w centrum Bekescaby.

W sobotę 1-go października 2016 r., w Światowy Dzień Muzyki, chór im. Chopina uroczyście  obchodził jubileusz 10-lecia powstania. W godzinach rannych "Jutrzenka" została zaproszona do siedziby Stowarzyszenia  Kulturalnego Przyjaźni
Polsko – Węgierskiej, gdzie nastąpiło spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia i chórzystami oraz oficjalne powitanie przy                                                                                                                 lampce wina i węgierskiej palince.
Był też czas na oglądanie miasta, które wszystkim się bardzo spodobało - zachwycało stare budownictwo, liczne fontanny, kafejki, lodziarnie, kompozycje kwiatowe. Uwagę zwróciły także liczne w mieście trasy rowerowe.
Chór miał okazję odwiedzić miejscowy targ i dokonać zakupu charakterystycznych dla Węgier kiełbasek, win i.t.p.
Po południu, chór Jutrzenka w swoich śląskich strojach ludowych, udał się na główne uroczystości jubileuszowe do Domu Kultury w Bekescabie. Otwarcia uroczystości i powitania Gości dokonała Pani Małgorzata Leszko - działaczka Stowarzyszenia Kulturalnego Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, która w marcu b.r. została odznaczona przez Prezydenta RP, Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Przedstawiła krótką historię chóru Chopin oraz chóru Jutrzenka". Przy wypełnionej po brzegi sali, jako pierwszy wystąpił Jubilat - chór im. Chopina z dyrygentem Rázga Jóżsefné. Wśród wykonywanych utworów nie mogło zabraknąć "Gaude Mater Polonia". Na zakończenie 1-szej części koncertu chór Chopin zaprosił "Jutrzenkę" do wspólnego odśpiewania w języku węgierskim utworu Daniela Friderici "Baráti kör", po którym na scenie została  Jutrzenka pod dyr. Ewy Zug i przedstawiła publiczności swój repertuar. Wszystkie wykonania, zarówno chóru Chopin, jak i Jutrzenki, były nagradzane gromkimi brawami.
Na zakończenie uroczystości, Jubilatom - chórowi im. Chopina, składano życzenia, wręczano dyplomy, listy gratulacyjne
i pamiątki.
Po uroczystościach chóry udały się na wspólną kolację przy muzyce i tańcach.
W niedzielę 2-go października 2016 r., chór Jutrzenka uświetnił swoim śpiewem mszę św. w kościele p.w. św. Antoniego, a po jej zakończeniu dał jeszcze krótki koncert dla wyjątkowo licznie zebranych w kościele wiernych. Po mszy i krótkim koncercie odbyła się sesja zdjęciowa przed kościołem z udziałem Proboszcza, który zaprosił wszystkich na lampkę węgierskiego wina. 
Po niedzielnym obiedzie "Jutrzenka" udała się do pobliskiej miejscowości gdzie skorzystała z kąpieli w kompleksie basenów wód termalnych, które zafundował chór Chopin z Bekescaby. Nastąpiło tam miłe dla wszystkich odprężenie, a wysoka temperatura wody i sauny ziołowej, połączonej z kąpielą
w 17 o zimnej wodzie sprawiła, że pobudziło to grupę chórzystów do zaśpiewania w basenie kilku utworów, w tym "Nabucco"
G. Verdiego - były oklaski i owacje.  
W poniedziałek 3-go października 2016 r., po śniadaniu  Jutrzenka wyjechała w drogę powrotną, ale przez stolicę kraju - Budapeszt, gdzie wraz z przewodnikiem - Panią  Aśką Priszler, podziwiała z autobusu i pieszo najważniejsze punkty miasta, między innymi: górę Gellerta, Wzgórze Zamkowe, budynek parlamentu, Muzeum Sztuk Pięknych, Plac Bohaterów,
budynek opery, mosty nad Dunajem: Łancuchowy, Małgorzaty, Wolności, Elżbiety.
Po 4-godzinnym pobycie w Budapeszcie, chór udał się w drogę powrotną do kraju. Autokar wypełnił się nie milknącym śpiewem - nawet w porze nocnej.
Do zlanego deszczem Nakła Śląskiego grupa dotarła dobrze po północy. Chórowi "Jutrzenka" zostaną na długo w pamięci chwile spędzone w Bekescsabie, gościnność Gospodarzy i wspaniała letnia - nawet upalna pogoda.

Opracowała: Helena Karch

Zdjęcia z pobytu ze stronki GOK Świerklaniec.
Wkrótce zdjęcia w GALERII.