Zarząd

 

I. Dyrygent: 

  - Ewa Zug

II. Zarząd Chóru:

1. Bentkowska  Grażyna     -        Prezes                   
2. Odrzywolski  Wojciech    -        Wiceprezes        
3. Karch  Helena                -        Sekretarz            
4. Klimaj  Danuta               -        Skarbnik        
5. Franusik  Adelajda          -        Członek Zarządu
6. Grysko  Renata               -                  ,,
7. Pliszek    Anna                -                 ,,
8. Szołtysik  Bernadeta       -                  ,,

III. Komisja Rewizyjna

1. Tworek Maria                 -       Przewodniczący
2. Ronka  Kazimierz           -       Członek Komisji 
3. Smołka Renata              -                ,,

Ważne strony :

1. Śląski Związek Chórów i Orkiestr

2. Okręg Tarnogórski Śląskiego Związeku Chórów i Orkiestr

3. Gminny Osrodek Kultury w Świerklańcu

4. STATUT  Ślaskiego Zwisku Chórów i Orkiestr 

5.REGULAMIN PRZYZNAWANIA HONOROWYCH ODZNAK SZCHiO.