Zaprzyjaźnione chóry

Chór mieszany "JUTRZENKA" jest członkiem Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr  (ŚZChiO) i przynajmniej raz w roku
spotyka się z chórami zrzeszonymi w  Okręgu Tarnogórskim tego Związku, na corocznym - listopadowym zjeździe chórów i orkiestr.  Okręg Tarnogórski ŚZChiO zrzesza 18 chórów, 3 zespoły i 2 orkiestry, o których informuje strona internetowa Okręgu:  http://www.szchio.okregtg.tarnogorski.pl/ . Ponadto "Jutrzenka", odpowiadając na zaproszenia, wyznacza swoich delegatów na  obchodzone przez chóry okręgu jubileusze i rocznice powstania, co jest okazją do wysłuchania ciekawych koncertów i zapoznania się z historiami chórów. 
Cykliczne wydarzenie kulturalne, organizowane w naszej Gminie od 2009 r., p.n. "Świerklanieckie Spotkania Chóralne", pozwoliły na bliższe kontakty i wspólne występy z wieloma chórami Okręgu Tarnogórskiego ŚZChiO i regionu śląskiego.Chór parafialny im. ks. Antoniego Chlondowskiego
Dotychczas w świerklanieckich spotkaniach chóralnych wzięły udział kolejno chóry: "Santarello" z Katowic, chór im. Antoniego Chlondowskiego z Chełma Śląskiego, "Piast" z Żyglina, "Lutnia" z Katowic, "Halka" z Kozłowej Góry, "Kolejarz" z Ternowskich Gór, chór męski im. F. Nowowiejskiego z Rept Śląskich, "Canzona" z Tarnowskich Gór, "Angelus" ze Strzybnicy, "Harmonia" z Lasowic, "Słowiczek" z Rept Śląskich, "Hejnał" ze Strzebinia, "Moniuszko" z Tarnowskich Gór, "Sienkiewicz" z Miasteczka Śląskiego, "Lutnia" z Koszęcina, "Sonata" z Kalet, "Harfa" z Radzionkowa, "Halka" z Kozłowej Góry, "Cantate" z Chorzowa, "Gwiazda" z Chorzowa, "Allegro" z Tarnowskich Gór , "Fresco" z Tarnowskich Gór.
Szczególne więzi łączą nas z chórem im. Antoniego Chlondowskiego       
z   Chełma Śląskiego, działającym przy parafii Trójcy Przenajświętszej,
której Proboszczem od 2000 roku jest
ks. Piotr Guzy - nakielanin,
syn nieżyjącego już chórzysty Teodora Guzego - śpiewaka, wodzireja, a nawet dyrygenta "Jutrzenki" w roku 1953. Wspólne koncerty i następujące po nich biesiady pozostają na długo w pamięci. Należy także wspomnieć o wieloletnich, prywatnych przyjaźniach między śpiewakami.
Od dwóch lat mają miejsce częstsze kontakty z chórzystami chóru "z za miedzy" - chóru "Harmonia" z Lasowic. Chórzyści "Harmonii" uczestniczą w organizowanych przez nas integracyjnych spotkaniach przy ognisku oraz noworocznych zabawach karnawałowych. Spotkania te są wypełnione śpiewem, tańcem i skeczami.

Na zdjęciach: po prawej Chór parafialny im. ks. Antoniego Chlondowskiego z Chełma Śląskiego,
po lewej Chór Harmonia z Tarnowskich Gór - Lasowic.

Chór "Jutrzenka", od chwili reaktywowania zespołu w roku 1984, nawiązał liczne kontakty z wymienionymi niżej chórami zagranicznymi. 

Chór "ZAOLZIE" - Orłowa Lutynia - Czechy (strona link)
Pierwszy, poznany chór z poza granic kraju, to polski chór "Zaolzie"
z Orłowej - Lutyni, miejscowości położonej na terenie obecnej Republiki Czech (dawnej Czechosłowacji), który na nasze zaproszenie odwiedził Nakło w roku 1990 i z którym "Jutrzenka" nadal utrzymuje przyjazne kontakty. Chór "Zaolzie" szerzy bogate tradycje śpiewactwa polskiego w Orłowej od roku 1922 i działa przy Miejscowym Kole PZKO Orłowa Lutynia. Nigdy nie zapomnimy naszego pierwszego pobytu w Orłowej-Lutyni w roku 1991, kiedy to przed Domem PZKO zostaliśmy powitani staropolskim zwyczajem - chlebem i solą.
W pamięci pozostaną wszystkie nasze pobyty w Orłowej Lutyni,  wspólne koncerty i miejsca, które zwiedzaliśmy. Na przestrzeni 25-lat kontaktów z chórem "Zaolzie" pod dyr. Urszuli Odstrčil spotykaliśmy się wielokrotnie.  Ostatnie kontakty miały miejsce w roku 2012, kiedy chór "Zaolzie" brał udział w Świerklanieckich Spotkaniach Chóralnych. Przy tej okazji zwiedził jedno z nielicznych w Polsce muzeów - Muzeum Chleba w Radzionkowie. Nasza rewizyta miała miejsce w roku 2013, w ramach której koncertowaliśmy w Orłowej Lutyni z okazji jubileuszu 90-lecia chóru "Zaolzie" i w kościele w Karwinie oraz zwiedziliśmy zamek w Hradcu n/Morawicą. 

Chór z BAD GLEICHENBERG  i  STANZ - Austria 
Tournee do Austrii we wrześniu 1992 r. dostarczył nie tylko wspaniałych przeżyć artystycznych i turystycznych, ale także przyniósł możliwość poznania chóru mieszanego z miejscowości Bad Gleichenberg, który na nasze zaproszenie odwiedził Nakło Śl. rok później, we wrześniu 1993 r. Odbyły się wówczas udane koncerty w Świerklańcu, Nakle Śl. i w Częstochowie.
Chór z Bad Gleichenberg jest chórem z tradycjami śpiewaczymi sięgającymi
roku 1879, tak więc w roku 1994 "Jutrzenka" koncertowała tam ponownie,
tym razem na Jubileuszu 115-lecia austriackiego chóru.
W czasie tych obchodów nawiązany został kontakt z chórem z pobliskiej miejscowości Stanz oraz z niemieckim chórem "Singverein Frohsinn" z Röthenbach.
20-osobowa delegacja z austriackich miejscowości Bad Glaeichenberg i Stanz zagościła w Nakle Śl. na Jubileuszu 85-lecia powstania "Jutrzenki" w roku 1996.
Z chórami z Austrii utrzymujemy nadal kontakt korespondencyjny.

Chór z RÖTHENBACH a.d. Pegnitz - Niemcy (strona link)
Chór o nazwie "Singverein Frohsinn", z miejscowości Röthenbach n/rz. Pegnitz, poznaliśmy w Austrii w roku 1994, uczestnicząc w Jubileuszu 115-lecia austriackiego chóru z Bad Gleichenberg. Chór "Singverein Frohsinn",  ma tradycje śpiewacze sięgające roku 1878. W lipcu 1996 roku, chór z Niemiec odwiedził
Nakło Śl. z okazji obchodów jubileuszu 85-lecia "Jutrzenki". Pod koniec sierpnia tego samego roku, na zaproszenie chóru "Singverein Frohsinn", odbyła podróż
do Röthenbach czteroosobowa delegacja "Jutrzenki" na festyn kwiatów - "Blumenfest", organizowany co roku w tej miejscowości. W czasie tego pobytu delegacja miała przyjemność poznać Burmistrza miasta Röthenbach,
i przyjąć od chóru "Singverein Frohsinn" zaproszenie dla chóru "Jutrzenka"
do wzięcia idziału w obchodach Ich Jubileuszu 120-lecia.
Kilkudniowy pobyt "Jutrzenki" w Röthenbach, połączony z koncertami,
zwiedzaniem miasta i okolic, nastąpił w październiku 1998 roku.  Od tego czasu miały miejsce jeszcze kilkakrotne wspólne spotkania, koncerty i biesiady, zarówno w Röthenbach,
jak i w Nakle Śląskim. Zawiązały się też przyjaźnie między śpiewakami, które trwają do chwili obecnej. Ostatnie spotkania nastąpiły w ramach cyklicznego wydarzenia kulturalnego p.n. "Świerklanieckie Spotkania Chóralne" (ŚSCh). "Jutrzenka" przebywała w Röthenbach w październiku 2009 roku. Została wówczas zaproszona przez Burmistrza do Ratusza,
gdzie oprócz powitań przez Władze Miasta oraz poczęstunku nie zabrakło śpiewu. Zwiedziła także miejscowości Hartenstein/k.Weiden, Bamberg i Lauf, a w  Göβweinstein koncertowała w Bazylice Trójcy Przenajświętrzej, w ramach przeglądu frankońskich chórów amatorskich zrzeszonych w Związek "Fränkischer Sängerbund E.V."
Chór  "Singverein Frohsinn"  gościł w Gminie Świerklaniec w maju roku 2010, biorąc udział w "II Świerklanieckich Spotkaniach Chóralnych" (II ŚSCh). Goście wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Wykładowcę katowickiej Akademii Muzycznej, koncertowali w kościele i muszli koncertowej w Świerklańcu, byli przyjmowani przez Wójta Gminy oraz zwiedzili tereny
Beskidu Śląskiego, w tym miejscowości Ustroń i Wisłę. 

Chór z SPRANG - CAPELLE - Holandia  (strona link)
Chór o nazwie "Excelsior", z holenderskiej miejscowości Sprang Capelle, poznaliśmy wiosną  roku 1995. Wtedy to,
dzięki inicjatywie dyrygentki Ireny Róg, zostaliśmy zaproszeni przez "Excelsior"
do Holandii, która w tym czasie obchodziła
50 rocznicę odzyskania wolności i 50-te urodziny swojej królowej Beatrix.
Tradycje śpiewacze chóru "Excelsior" sięgają roku 1885. Pobyt w Sprang - Capelle był dla nas wyjątkowo ciekawy, ponieważ byliśmy przyjmowani w prywatnych domach śpiewaków, i mogliśmy dzięki temu poznać codzienne życie ludzi w Holandii, Ich zwyczaje, pracę, zabawy, ale i problemy
z jakimi się borykają. "Jutrzenka", z okazji Jubileuszowych uroczystości, wystąpiła w galowym koncercie w Sprang - Capelle
oraz na cmentarzu żołnierzy polskich w Bredzie, podczas spotkania z Kombatantami II wojny światowej. Zwiedziła także Amsterdam, Rotterdam i Hagę.
Rewizyta chóru "Excelsior" nastąpiła w październiku tego samego roku. Odbyły się wówczas wysoko ocenione przez publiczność koncerty w Tarnowskich Górach i Świerklańcu. Chór "Excelsior" poznał także wiele ciekawych zakątków naszego regionu.     
Od wyżej opisanych początków kontaktów z chórem "Excelsior", miały miejsce jeszcze kilkakrotne wspólne spotkania, koncerty i biesiady, zarówno w Sprang - Capelle, jak i w Nakle Śląskim. "Excelsior" odwiedzał Nakło w maju 2002 r. oraz we wrześniu 2007 roku, natomiast "Jutrzenka" podziwiała w Holandii pola kwitnących tulipanów w kwietniu 2007 roku. Na przestrzeni lat zawiązały się liczne przyjaźnie między śpiewakami, które trwają do chwili obecnej - grupy śpiewaków z Holandii odwiedzają prywatnie rodziny śpiewaków "Jutrzenki", co nas bardzo cieszy.

Chór "LES PIETA VOIX" z Poitiers - Francja
W roku 1999 "Jutrzenka" po raz pierwszy wyjechała do Francji. Było to możliwe dzięki  zaproszeniu, które otrzymała ze strony uniwersyteckiego chóru "LES PIETA VOIX" z miejscowości POITIERS - stolicy regionu Poitou-Charentes. Miejscowość Poitiers sięga czasów starożytnych i usiana jest wieloma cennymi zabytkami. Wiele z nich zwiedziliśmy i podziwialiśmy.
Do najcenniejszych należy świątynia wzniesiona w XII wieku, położona w samym sercu starego miasta, a jest nią kościół
Notre-Dame la Grande, którego fasada jest wypełniona rzeźbami i stanowi wręcz niezwykłe muzeum rzeźby romańskiej
na wolnym powietrzu. Niesamowitych przeżyć mogliśmy doświadczyć podczas pobytu, w oddalonym o około 10 km od Poitiers, Futuroscope - tematycznym parku rozrywki, w którym oglądaliśmy projekcje filmów dwu-, trzy- i czterowymiarowe - na owe czasy w Polsce jeszcze nie dostępne. Nie mogło także zabraknąć wspólnych koncertów i spotkań, połączonych z zabawą, tańcem i śpiewem. Przywieźliśmy nawet z Poitiers słowa piosenki z figurami grupowego tańca, które wykorzystujemy do dziś w czasie naszych spotkań integracyjnych.
Chór  "LES PIETA VOIX" tworzyli wówczas młodzi ludzie - pracownicy uniwersytetu w Poitiers. Charakterystyczną Ich cechą była radość śpiewania, naturalność i skromność oraz niesamowita gościnność, którą poznaliśmy mieszkając w Ich domach.
Piszemy o zespole w czasie przeszłym, ponieważ w niedługim czasie po naszej wizycie rozwiązał on swoją działalność
i nie zdołał przyjechać z rewizytą do Polski - na Górny Śląsk. 

Chór  z  MONTIGNY EN OSTREVENT i chór z AUBY - Francja  (strona link)
1-sze Świerklanieckie Spotkania Chóralne w Gminie w 2009 roku zaowocowały zaznajomieniem się z dwoma połączonymi chórami z Francji - chórem św. Jadwigi ("Sainte Edwige") z Montigny en Ostrevent oraz chórem "Młodzież i Tradycja"
(„Enfanse et Tradition”) z Auby.  Chóry zostały powitane i przyjęte przez władze Gminy w Domu Kawalera w Świerklańcu.
Wzięły udział w warsztatach śpiewaczych prowadzonych przez Wykładowcę Akademii Muzycznej z Katowic i koncertach
na terenie Gminy Świerklaniec. W czasie pobytu poznawali nasz region śląski. Zwiedzili miasta Tarnowskie Góry i Częstochowę, a także miejscowość Wisłę, zamieszkałą przez Górali śląskich i zaliczaną do największych ośrodków luterańskich w Polsce.
Na przełomie czerwca i lipca 2011 roku, "Jutrzenka" wyjechała do Francji z rewizytą. W dniu przyjazdu została powitana
przez Mera i Radę Miasta Montigny en Ostrevent oraz wysłuchała interesującego rysu historycznego na temat uchodźctwa i Polonii w północnej Francji. W kolejnych dniach dała koncert w miejscowościach: Montigny en Ostrevent, Leforest i Auby. Koncerty odbyły się z udziałem zaprzyjaźnionych chórów oraz chóru męskiego
"Les Mineurs" z Doui. Zwiedziła także te miejscowości, w których koncertowała oraz miasto Henin-Baumont. 
W drodze powrotnej zwiedziła Brukselę.
Obecnie "Jutrzenka" utrzymuje z chórami z Francji kontakt korespondencyjny.

Zespół Pieśni i Tańca "TROCZANIE" - Litwa   (strona link)
Na przełomie września i października roku 2010, w ramach wymiany kulturalnej z krajami unijnymi, chór "Jutrzenka" udał się na Litwę, na zaproszenie
Zespołu Pieśni i Tańca "Troczanie",  najstarszego polskiego zespołu w rejonie trockim. Początki zespołu sięgają roku 1989, a jego repertuar stanowią własne aranżacje pieśni ze starych śpiewników i wyszperanych zapisków.
Na uwagę zasługują stroje zespołu, stylizowane na ludowe ubiory w odcieniach błękitu, nawiązujące do koloru trockich jezior. Naturalnie nie tylko jeziora w Trokach "Jutrzenka" mogła podziwiać, ale także zamek na jeziorze oraz miasta Wilno i Kowno. W czasie pobytu, chór :Jutrzenka" koncertował w Trokach
i w miejscowości Rudziszki, z okazji polonijnych dożynek.
"Troczanie" przyjechali na Śląsk z rewizytą w 2011 r., z okazji III Świerklanieckich Spotkań Chóralnych. Zespół z Litwy wziął udział w warsztatach szkoleniowych i zwiedził region śląski w obrębie gminy Świerklaniec i powiatu tarnogórskiego. Publiczność mogła podziwiać występy zespołu na scenie świerklanieckiego parku.  

           

 Chór im. Fryderyka Chopina - Bekescsaba - Węgry
Békéscsaba – miasto na Węgrzech, położone w południowo-wschodniej części Wielkiej Niziny Węgierskiej. Miejscowość o wielkości – ok. 64 tys. mieszkańców ma wiele atrakcji turystycznych do zaoferowania, m.in.: muzea, teatry, ratusz, skansen słowiański oraz kościoły luterańskie. Przez kilka lat mieszkał i tworzył tu również znany malarz Mihály Munkácsy.
Stowarzyszenie Kulturalne Przyjaźni Polsko- Węgierskiej.
Stowarzyszenie zrzesza Polaków i Węgrów mieszkających na terenie woj. Békés, osoby polskiego pochodzenia, z polskimi korzeniami oraz Węgrów sympatyzujących z Polską i Polakami. Jest stowarzyszeniem dwujęzycznym.
Ma na celu zachęcanie do wzajemnego, bliższego poznania się, jak również
do poznania i docenienia kultury i społeczeństwa drugiego kraju. Stowarzyszenie w celu zrealizowania swych celów podejmuje działalność kulturalną, organizując programy, imprezy o charakterze polskim dla członków organizacji, oraz programy o szerszym zakresie dla zainteresowanych mieszkańców węgierskich.
Chór mieszany im. Chopina powstał w Békéscsaba z inicjatywy Stowarzyszenia Kulturalnego Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w roku 2006. Liczba członków jest zmienna i waha się od 24-30 osób. Chórem dyryguje Rázga Jóżsefné . W repertuarze chóru są utwory polskich, węgierskich i zagranicznych kompozytorów – pieśni świeckie i kościelne. Zespół występuje
na uroczystościach miasta i na uroczystościach organizowanych przez polonijne organizacje działające na Węgrzech.
Ważniejsze nagrody:
2008 r – złoty dyplom na ogólnokrajowym koncercie kwalifikującym w kategorii chórów mieszanych.
2009 r – III. miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Gaude Cantem w Bielsku Białej.
2010 r – nagroda „Chór Festiwalu” na ogólnokrajowym koncercie kwalifikującym w Békéscsaba.
2012 r – brązowy stopień na koncercie im. Kodálya Zoltána w Budapeszcie
Chór w roku 2016 obchodził 10 – lecie istnienia.

 

   Opracowała: Helena Karch