Członkowie


           CZŁONKOWIE MIESZANEGO CHÓRU "JUTRZENKA "

LP

Nazwisko Imię

Rok wstąpienia do zespołu

1

Zug Ewa  / Dyrygent /

 

2

Ambroży Anna

2014

3

Banaś Piotr

1972

4

 Banaś Maria 

Wspierający

5

Bartosz Maja

2014

6

Bednarczyk Renata

1955

7

Bednarczyk Błażej

Honorowy 

8

Bentkowska Grażyna

1984

9

Bobowski Janusz

2014

10

Bujoczek Bernard

1985

11

Bujoczek Bernard

1974

12

Bujoczek Teresa

Wspierający

13

Franusik Adelajda

1984

14

Franusik Feliks

1984

15

Grysko Alojzy

1966

16

Grysko Renata

1996

17

Hoinkis Jerzy

Honorowy 1986

18

Hoinkis Łucja

1956

19

Hojka Leonarda

1992

20

Jany Bogdan

2003

21

Judas Czesław

1953

22

Judas Irena

1956

23

Karch Helena

1966

24

Karch Karolina

2009

25

Karch Krzysztof

2009

26

Klimaj Danuta

2005

27

Kokot Helena

1955

28

Konopka Jan

1994

29

Lach Ilona

2015

30

Mika Urszula

1956

31

Mika Paweł

Wspierający

32

Mitręga Anna

1994

33

Muszalska Irena

2014

34

Nowak Gerard

1956

35

Odrzywolska Bogdana

Wspierający

36

Odrzywolski Wojciech

2011

37

Plaza Joanna

2013

38

Pliszek Anna

2005

39

Podleszka Teresa

1985

40

Renka Henryk

1969

41

Ronka Kazimierz

2006

42

Róg Irena

Honorowy Dyrygent

43

Rymut Halina

       2014

44

Siwy Lidia

2004

45

Smołka Renata

2013

46

Szczotarz Maria

1958

47

Szołtysik Aniela

Honorowy

48

Szołtysik Bernadeta

1979

49

Szołtysik Joanna

2009

50

Tworek Maria

        2003

51

Wojciechowska Beata

2010

52

Wojtasik Magdalena

Honorowy 1989

53

Wrodarczyk Aneta

2014

54

Wrodarczyk Stanisław

1981

55

Wyżgoł Helena

2015

56

 

 

57

 

 

58

 

 


      Stan na styczeń 2018