Aktualności / OKÓLNIK NR. 2/2015 ZG ŚZChiO

31.03.2015

OKÓLNIK NR. 2/2015 ZG ŚZChiO

 

               OKÓLNIK NR. 2/2015 ZARZĄDU GŁÓWNEGO ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR

W KATOWICACH DO WSZYSTKICH ZESPOŁÓW

Katowice, 30 marca 2015r.

W roku 2015 Zarząd Główny Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, organizuje przedsięwzięcia założone w planie pracy,

a ogłoszone w okólniku nr 1/2015 prosimy o wsparcie i współorganizację imprez niżej wymienionych,

§ 1

Wystawa kronik i Sztandarów – wszystkie zespoły dostarczą swoje kroniki, wydawnictwa własne, (foldery, czasopisma, afisze, ulotki, zdjęcia opisane) Sztandary z opisem wg wcześniej dostarczonej ankiety do siedziby ZG ŚZChiO w Katowicach ul. Francuska 12 w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2015 r. we wtorek, czwartek, piątek
w godz. 9,oo – 14,oo, w środę w godz. 12,oo – 17,oo.

Wszystkie zespoły, które dostarczą kroniki będą sukcesywnie digitalizowane przez Bibliotekę Śląską w celu umieszczenia na stronie internetowej Biblioteki Śląskiej. Również na tej podstawie przygotowane zostanie wydawnictwo o kronikach
i sztandarach Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Przewidziane są dla najlepszych kronik nagrody pieniężne.

Każdy zespół otrzyma potwierdzenie złożenia kroniki i sztandaru.

§ 2

Zapraszamy do uczestnictwa w Panelu dyskusyjnym pn. „Katowice to jednak muzykalne miasto” zgłoszenia uczestniczących członków zespołów, prosimy kierować do ZG ŚZChiO tel. 32 2599039 lub e-mail: slaskschio@gmail.com w terminie do 15.04.2015 r.

                                18 kwietnia 2015 r. godz. 17,oo Sala Koncertowa Biblioteki Śląskiej ul. Francuska 12

PANEL DYSKUSYJNY

„KATOWICE TO JEDNAK MUZYKALNE MIASTO”

POŁĄCZONY Z KONCERTEM ZESPOŁÓW ŚZChiO

HONOROWY PATRONAT:

METROPOLITA KATOWICKI ARCYBISKUP WIKTOR SKWORC

PREZYDENT MIASTA KATOWICE MARCIN KRUPA

W ramach Jubileuszu 150-lecia Miasta Katowice, 105-lecia Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr,

90-lecia Diecezji Katowickiej Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

            Wystąpią:

Orkiestra Dęta KWK „Knurów” z Knurowa, dyrygent Mariusz Kowalczyk

Chór Mieszany TŚ „Modus Vivendi” z Katowic-Piotrowic, dyrygent Oskar Zgoła,

Chór Mieszany „Ogniwo” Katowice, dyrygent Wojciech Gwiszcz

W czasie tego panelu otwarta zostanie Wystawa Kronik i Sztandarów Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr,

w pomieszczeniach Zarządu Głównego ŚZChiO.

---------------------

§ 3

Materiały na WZD ŚZChiO zespoły otrzymają w maju 2015 r.

 

- 14 czerwca 2015r. godz. 10,oo, Sala Koncertowa Biblioteki Śląskiej ul. Francuska 12

WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY DELEGATÓW

ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR;

  z koncertem Grupy Wokalnej „CAMERTON” z Łazisk Górnych dyr. Ewa i Grzegorz Kaczmarczyk

-------------------

§ 4

Zapraszamy do uczestnictwa w Koncercie Pieśni, organizowanym przez Okręg Katowicki ŚZChiO

 

- 20 czerwca 2015 r. godz. 17,oo, Sala Koncertowa Biblioteki Śląskiej ul. Francuska 12

                                                                         KONCERT PIEŚNI

Z okazji 150-lecia Miasta Katowice, 105-lecia ŚZChiO, 95-lecia Okręgu Katowickiego ŚZChiO,

90-lecia Diecezji Katowickiej Kościoła Rzymsko-Katolickiego

                                                           dla mieszkańców Katowic – wstęp wolny

               Wystąpią:           

               Chór Mieszany TŚ „Modus Vivendi” z Katowic-Piotrowice dyr. Oskar Zgoła,

               Chór Mieszany „Ogniwo” Katowice, dyr. Wojciech Gwiszcz,

               Chór Mieszany „Słowiczek” Katowice-Kostuchna, dyr. Elżbieta Kudala.

-------------------

§ 5

               -  21 czerwca XXIII Górnośląskie Prezentacje Chórów i Orkiestr w GPE „Skansen” w Chorzowie,

 

Informacje zostały wysłane zespołom wcześniej.

 

-----------------------

§ 6

- 12 września 2015 r. godz. 16,oo, Sala Koncertowa Biblioteki Śląskiej ul. Francuska 12

XXIII ŚWIĘTO ŚLĄSKIEJ PIEŚNI CHÓRALNEJ „TROJOK ŚLĄSKI”

Z KONCERTEM CHÓRÓW

HONOROWY PATRONAT – PREZYDENT MIASTA KATOWICE MARCIN KRUPA

dla mieszkańców Katowic – wstęp wolny

Wystąpią zespoły:

                   Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, Unii Chórów Czeskich z Ostrawy            Oddziału Bielskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bielsku Białej oraz Śląskiego Związku
                   Chórów i Orkiestr w Katowicach.

Informacje zostały wysłane zespołom wcześniej.

-----------------------

§ 7

 - 10 października 2015 r. godz. 10,oo Sala Koncertowa Biblioteki Śląskiej ul. Francuska 12

 

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIEŚNI CHÓRALNRJ „CANTUS” im. JÓZEFA ŚWIDRA

HONOROWY PATRONAT:

METROPOLITA KATOWICKI ARCYBISKUP WIKTOR SKWORC

PREZYDENT MIASTA KATOWICE MARCIN KRUPA

REKTOR AKADEMII MUZYCZNEJ W KATOWICACH prof. TOMASZ MICZKA

 

Spodziewamy się uczestnictwa 25 chórów z Polski i z Zaolzia.

 

Informacje zostały wysłane zespołom wcześniej.

--------------------

§ 8

Koncert Laureatów z koncertem finałowym 150-lecia Miasta Katowice, 105-lecia ŚZChiO, 90-lecia Diecezji Katowickiej odbędzie się 10 października 2015 r. o godz. 17.oo w Auli Akademii Muzycznej w Katowicach.

 

Rezerwacje miejsc należy zgłaszać do ZG ŚZChiO w terminie do 30.09.2015 r.

Prosimy wszystkie zespoły, które chcą uczestniczyć w tych przedsięwzięciach o zainteresowanie i zgłoszenie swoich propozycji uczestnictwa

Cześć Pieśni i Muzyce!

za Zarząd Główny ŚZChiO

 

                                               Kierownik Biura                                                    /-/ Sekretarz                                                                                               /-/ Eleonora Sładkowska                                         mgr Andrzej Wójcik          

 

                       

                        Skarbnik                                                          Kapelan                                   

             /-/ Barbara Liczberska                              /-/ ks.prał.prof.dr.hab.Antoni Reginek

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                              Dyrektor Artystyczny                                                                                                                                                                                                             Prezes

                   /-/ Krzysztof Karol Kaganiec                                            Roman Warzecha