Aktualności / OKÓLNIK NR 2/2016 ŚZCiO

13.12.2016

OKÓLNIK NR 2/2016 ŚZCiO

OKÓLNIK NR 2/2016
DO WSZYSTKICH ZESPOŁÓW ZRZESZONYCH w ŚLĄSKIM ZWIĄZKU CHÓRÓW
I ORKIESTR
w KATOWICACH
Katowice, 24 listopada 2016r.


Zarząd Główny Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr przedstawia założenia programowe na rok 2017;
proszę o wsparcie i współorganizację planu pracy.
Proszę o nieorganizowanie w poniższych terminach swoich koncertów oraz imprez!

Plan pracy na rok 2017

• 21 stycznia 2017r. - Adoracja Żłóbka Bożego Dzieciątka w Bazylice o.o. Franciszkanów w Panewnikach.
Organizator: Zarząd Główny Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.
• ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW I SZTANDARÓW SKŁADAĆ DO 17 GRUDNIA 2016r.
Oprawę adoracji poprowadzą chóry ŚZChiO wg zgłoszeń oraz ORKIESTRA DĘTA TAURON WYTWARZANIE
ODDZ. ELEKTROWNIA ŁAZISKA Z ŁAZISK GÓRNYCH.
• 23 kwietnia 2017r. - Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr
w Katowicach, Biblioteka Śląska. Organizator: Zarząd Główny Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Sprawozdania zespołów należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017r. (UWAGA!
NOWE FORMULARZE SPRAWOZDAŃ). Kandydatów do tytułu Herolda Śpiewactwa i Muzykowania
Śląskiego składać z uzasadnieniem do 31 marca 2017 r.
3 czerwca 2017r. - XXV JUBILEUSZOWE Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski” – Katowice.
Organizator: Zarząd Główny Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr,
ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW I SZTANDARÓW MOŻNA SKŁADAĆ DO 31 MARCA 2017r.
• 3 czerwca 2017r. - XXII Międzynarodowa Nagroda Prezydenta Miasta Katowice im. Stanisława Moniuszki -
Katowice, Organizator: Zarząd Główny Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr,
ZGŁOSZENIA (z uzasadnieniem!) KANDYDATÓW DO NAGRODY MOŻNA SKŁADAĆ DO 31 MARCA 2017r.
• 10 czerwca 2017r. - XXIV Górnośląskie Prezentacje Chórów i Orkiestr im. Rajmunda Hankego w GPE
„Skansen” w Chorzowie. Organizator: Zarząd Okręgu Chorzowsko-Świętochłowickiego i Zarząd Główny
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr W KATOWICACH.
ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW MOŻNA SKŁADAĆ DO 31 MARCA 2017r.
• 9 września 2017r. – XIII Festiwal Pieśni Maryjnej „MAGNIFICAT” w Piekarach Śląskich.
Organizator: Zarząd Okręgu Piekarskiego i Zarząd Główny Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.
ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW MOŻNA SKŁADAĆ DO 25 CZERWCA 2017r.
• 7 października 2017r. - III Ogólnopolski Festiwal „Cantus” im. Józefa Świdra w Katowicach –
Akademia Muzyczna w Katowicach.Organizator: Zarząd Główny Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.
ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW MOŻNA SKŁADAĆ DO 25 CZERWCA 2017r.
Regulamin zostanie przesłany po przyjęciu zgłoszenia.
Prosimy Okręgi i Zespoły o przedłożenie swoich propozycji koncertowych na rok 2017.

Wydawnictwa w roku 2017

a) folder na Adorację Żłóbka Bożego Dzieciątka inaugurującą Rok 2017 (21.01.2017),
b) folder na XXV Górnośląskie Prezentacje Chórów i Orkiestr im. Rajmunda Hankego w GPE „Skansen”
w Chorzowie (10.06.2017),
c) folder na Jubileuszowe XXV Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski” w Katowicach (3.06.2017)
wraz z XXII Międzynarodową Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice im. St. Moniuszki,
d) folder na XIII Festiwal Pieśni Maryjnej „Magnificat” w Piekarach Śląskich (09.09.2017),
e) folder na Ogólnopolski Festiwal „Cantus” im. Józefa Świdra (07.10.2017),
f) 4 numery kwartalnika „Śpiewak Śląski”,
g) 2 numery „Śląskich Zeszytów Nutowych”.

 

Jubileusze – rocznice zespołów ŚZChiO w roku 2017


Okręg Chorzowsko-Świętochłowicki:
1. 115-lat Chóru „Cantate”, par. Ewangelicko-Augsburska - Chorzów,
2. 40-lat Chóru „Seraf”, par. NSPJ - Chorzów Batory,
3. 20-lat Chóru „Magnificat” -Świętochłowice
Okręg Gliwicko-Zabrski:
1. 110-lat Orkiestry Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów” - Knurów,
2. 105-lat Chóru „Słowik” - Przyszowice,
3. 25-lat Chóru Parafialnego św. Anny - Gliwice-Łabędy.
Okręg Katowicki:
1. 70-lat Chóru Archikatedralnego par. Chrystusa Króla - Katowice,
2. 105-lat Chóru Męskiego „Hejnał” Katowice Piotrowice,
3. 15-lat Chóru Kameralnego „Santarello” - Katowice,
4. 15-lat Chóru „Cameralis”Towarzystwa Śpiewaczego „Modus Vivendi” - Katowice Piotrowice.
Okręg Mikołowski:
1. 15-lat reaktywacji Chóru „Wanda” - Łaziska Górne,
2. 35-lat reaktywacji Chóru „Moniuszko” - Łaziska Górne,
3. 10-lat Grupy Wokalnej „Camerton” - Łaziska Górne,
Okręg Mysłowicki:
1. 70-lat Chóru Męskiego „Hejnał” - Mysłowice
Okręg Piekarski:
1. 40-lat Chóru „Św. Barbara” - Piekary Śląskie
2. 105-lat Śląskiego Chóru Górniczego „Polonia Harmonia” – Piekary Śląskie
Okręg Raciborski:
1. 35-lat Chóru „Małgorzata” - Lyski
Okręg Rybnicki:
1. 30-lat Chóru „Bel Canto” - Chudów,
2. 45-lat Chóru „Harmonia” - Jejkowice,
3. 20-lat Chóru „Gloria” - Żory.
Okręg Tarnogórski:
1. 105-lat Chóru „Słowiczek” - Repty Śląskie,
Okręg Wodzisławski:
1. 40-lat reaktywacji „Słowiczek nad Olzą” - Olza,
2. 100-lat Orkiestry Dętej KWL Marcel - Radlinie.
poza Okręgami:
1. 30-lat Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Strażak” - Wojkowice Kościelne.

Jubileusze podano wg danych pochodzących ze sprawozdań zespołów.
Prosimy zespoły chcące uczestniczyć w tych przedsięwzięciach o terminowe zgłoszenie swojej akceptacji.

Cześć Pieśni i Muzyce!

za Zarząd Główny ŚZChiO
Kierownik Biura / - / Eleonora Sładkowska
Sekretarz / - / mgr Andrzej Wójcik
Skarbnik / - / Barbara Liczberska
Kapelan / - / ks. prał. prof. Antoni Reginek

Prezes
Roman Warzecha

Źródło:http://www.szchio.katowice.eu/artykuly/919,336,artykul