Aktualności / PLAN PRACY NA ROK 2016 (OKÓLNIK NR. 3/2015)

23.10.2015

PLAN PRACY NA ROK 2016 (OKÓLNIK NR. 3/2015)

OKÓLNIK NR. 3/2015
DO WSZYSTKICH ZESPOŁÓW ZRZESZONYCH
ŚLĄSKIM ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR
W KATOWICACH
Katowice, 20 października 2015r.

Zarząd Główny Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, przedstawia założenia programowe na rok 2016 proszę o wsparcie
i współorganizację planu pracy. Proszę o nie organizowanie w tych terminach swoich koncertów imprez.;

PLAN PRACY NA ROK 2016

- 16 stycznia 2016r. Adoracja Żłóbka Bożego Dzieciątka w Bazylice o.o. Franciszkanów w Panewnikach,
    Organizator: ZG ŚZChiO,  ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW PROSZĘ SKŁADAĆ Z PROGRAMEM DO DNIA 10 GRUDNIA 2015 ROKU.
    OPRAWĘ ADORACJI POPROWADZA CHÓRY I ORKIESTRA OKRĘGU MIKOŁOWSKIEGO.
- kwiecień lub czerwiec Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr
    w Katowicach - Biblioteka Śląska, Organizator: ZG ŚZChiO,
- 21 maja 2016r. VI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Eucharystycznej „O, Salutaris Hostia” w Katowicach,  
    Organizator: Towarzystwo Śpiewacze „Modus Vivendi” i ZG ŚZChiO, ZGŁOSZENIS ZESPOŁÓW SKŁADAĆ NA KATACH ZGŁOSZEŃ
    DO 31 MARCA 2016 ROKU.
- 11 czerwca 2016r. XXIV Górnośląskie Prezentacje Chórów i Orkiestr im. Rajmunda Hankego w GPE „Skansen”
    w Chorzowie, Organizator: Zarząd Okręgu Chorzowsko-Świętochłowickiego i ZG ŚZChiO, ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW SKŁADAĆ NA
    KARTACH ZGŁOSZEŃ DO 31 MARCA 2016 ROKU 
- 18 września 2016 XII Pielgrzymka Chórów i Orkiestr Górnego Śląska do Matki  Boskiej Piekarskiej w Piekarach
    Śląskich, Organizator: Zarząd Okręgu Piekarskiego i ZG ŚZChiO,  ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW SKŁADAĆ NA KARTACH ZGŁOSZEŃ DO
   25 CZERWCA 2016 ROKU.
- 20-23 październik XXIV Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski”  – Bielsko Biała, Organizator:
     Oddz. Bielski PZChiO,  ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW SKŁADAĆ DO 25 CZERWCA 2016 ROKU.
- 20-23 październik XXI Międzynarodowa Nagroda Prezydenta Miasta Katowice im. Stanisława Moniuszki - Bielsko Biała,
    Organizator: ZG ŚZChiO, KANDYDATÓW DO NAGRODY Z UZASADNIENIEM SKŁADAĆ DO 25 CZERWCA 2016 ROKU
-   8-9 października II Ogólnopolski Festiwal „Cantus” im. Józefa Świdra w Katowicach – Biblioteka Śląska,
    Organizator: ZG ŚZChiO. ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW SKŁADAĆ NA KARTACH ZGŁOSZEŃ DO 25 CZERWCA 2016 ROKU.

-  Wydawnictwa w roku 2016
a) - folder na Adorację Żłóbka Bożego Dzieciątka, inaugurującą Rok 2016, (16.01.2016),
b) - folder na VI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Eucharystycznej „O, Salutaris Hostia” w Katowicach (21.05.2016),
c) - folder na XXIV Górnośląskie Prezentacje Chórów i Orkiestr im. Rajmunda Hankego w GPE „Skansen”
  w Chorzowie (11.06.2016),
d) - folder na XXI Międzynarodową Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice im. St. Moniuszki (październik,2016),
e) - folder na Pielgrzymkę Chórów i Orkiestr Górnego Śląska do Matki Boskiej Piekarskiej  w Piekarach Śląskich
  (18.09.2016),
f) - folder na Ogólnopolski Festiwal „Cantus” im. Józefa Świdra (8-9.10.2016)
g) 4 numery kwartalnika „Śpiewak Śląski”,
h) 2 numery „Śląskich Zeszytów Nutowych”.

Jubileusze – rocznice zespołów ŚZChiO w roku 2016:

Okręg Chorzowsko Świętochłowicki
1. 95-lat Chór Męski „Śląsk” Świętochłowice Lipiny,
Okręg Gliwicko-Zabrski
1. 105-lat Chóru Katedralnego par. św. Ap. Piotra i Pawła z Gliwic,
2. 105-lat Chóru „Laudemus Mariam” z Gliwic,
3. 25-lat Chóru Parafialnego „Sośnica” z Gliwic
Okręg Katowicki w Katowicach
1. 45-lat Chóru Kościelnego św. Cecylii par. św. Józefa Robotnika Katowice Józefowiec,
2. 25-lat Chóru Mieszanego „Dei Patris” Katowice,
3. 15-lat Towarzystwa Śpiewaczego „Modus Vivendi” Katowice Piotrowice,
Okręg Mikołowski
-----
Okręg Mysłowicki
-----
Okręg Piekarski
1. 105-lat Chóru „Halka” z Kozłowej Góry 
Okręg Raciborski
-----
Okręg Rudzki
1. 10-lat Okręgu Rudzkiego ŚZChiO
Okręg Rybnicki
        ------
Okręg Tarnogórski
1. 105-lat Chóru Mieszanego „Jutrzenka” Nakło Śląskie,
2. 90-lat Chóru Mieszanego „Harmonia” Tarnowskie Góry,
3. 30-lat Chóru Mieszanego „Hejnał” Strzebiń,
4. 30-lat Chóru Kościelnego „Angelus” Tarnowskie Góry Strzybnica,
5. 25-lat Chóru Mieszanego im. Stanisława Moniuszki w Tarnowskich Górach,
Okręg Wodzisławski
1. 95-lat Chóru Mieszanego im. Stanisława Moniuszki w Czyżowicach,                                                                     
Poza Okręgami
1. 25-lat Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Strażak” z Wojkowic Kościelnych.                                                                                   

Jubileusze podano wg danych od zespołów w sprawozdaniach..
                                                                                                                                                           


Prosimy wszystkie zespoły, które chcą uczestniczyć w tych przedsięwzięciach o zainteresowanie i zgłoszenie swojej akceptacji uczestnictwa.

Prosimy też Okręgi i Zespoły o przedłożenie swoich propozycji koncertowych na rok 2016. .


Cześć Pieśni i Muzyce!
za Zarząd Główny ŚZChiO


Załączniki:
- Regulaminy i Karty Zgłoszeń
  do w/w przedsięwzięć


                   Kierownik Biura                                  Sekretarz      
                /-/ Eleonora. Sładkowska                               /-/   mgr Andrzej Wójcik    

   Skarbnik                                      Kapelan
            /-/ Barbara Liczberska                       /-/  ks. prał. prof. dr hab. Antoni Reginek  

                   Dyrektor Artystyczny                                                         W-ce prezes ds. Chórów
                   /-/ Krzysztof Karol Kaganiec                                                            /-/ Feliks Sokoła


            Prezes


                                                                                             Roman Warzecha