Aktualności / Przegląd Chórów i Zespołów Okręgu Tarnogórskiego ŚZCHiO – czerwiec 2017r.

12.04.2017

Przegląd Chórów i Zespołów Okręgu Tarnogórskiego ŚZCHiO – czerwiec 2017r.


Przegląd Chórów i Zespołów Okręgu Tarnogórskiego ŚZCHiO
Niezdara – Miasteczko Śląskie
3-4 czerwiec 2017 r.

Niezdara 3 czerwiec 2017 r.

1.Zespół  wokalno- taneczny  „Groszki”  z Miasteczka Śląskiego kierownik Barbara Bentkowska
2.„Dafne” (młodzieżowy chór rozrywkowy) – dyrygent Oliwia Bentkowska
3.Chór męski  im. F. Nowowiejskiego – dyrygent  Adam Szeliga Świetlica nr 1 w Reptach Śląskich
4.Chór mieszany Niezdareczka z Niezdary dyrygent Ilona Bartoszek
5.Chór mieszany   „Fresco” – dyrygent Karolina Gołofit
6.Chór mieszany   „Kolejarz”– dyrygent  Izabela Lysik-Różańska Tarnogórskie Centrum Kultury
7.Chór mieszany   „Słowiczek”– dyrygent  Izabela Lysik-Różańska Świetlica nr 1 w Reptach Śląskich
8.Chór mieszany „Canzona”– dyrygent Adam Szeliga DK „Jubilat”  (osiedle „Przyjaźń”)
9.Chór mieszany „Harmonia”– dyrygent  Roman Kot     Świetlica nr 4 w Lasowicach
10.Ludowy zespół śpiewaczy „Ożarowianki” z Ożarowic instruktor  Dariusz Malicki

Miasteczko Śląskie 4 czerwiec 2017 r.

1.Chór męski  Piast z Żyglina dyrygent Oliwia Bentkowska
2.Chór mieszany   „Angelus” – dyrygent  Jan Tlatlik    Świetlica  Nr 2 w Strzybnicy
3.Chór mieszany   „Moniuszko”(mieszany) – dyrygent  Ilona Bartoszek siedziba SMZT ul. Gliwicka 2
4.Chór mieszany „Jutrzenka” z Nakła Śląskiego dyrygent Ewa Zug
5.Chór mieszany „Harfa” z Radzionkowa – dyrygent Barbara Stanisz
6.Chór mieszany „Hejnał” ze Strzebinia – dyrygent  Izabela Lysik-Różańska Świetlica nr 1 w Reptach Śląskich
7.Chór mieszany „Lutnia” z Koszęcina – dyrygent Stefania Biela
8.Chór mieszany „Sienkiewicz” z Miasteczka Śląskiego – dyrygent Alojzy Darmas
9.Chór mieszany Niezdareczka z Niezdary dyrygent Ilona Bartoszek
10.Chór mieszany  „Sonata” z Kalet – dyrygent Iwona Skop

Żródło:http://szchio.okregtg.tarnogorski.pl/?p=1938